AVG-naleving en cookiebeleid. Bekijk in detail

Servicevoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden creëren een juridisch bindende overeenkomst tussen u, als individu of namens een entiteit ("u", "uw") en BBOX LP ("wij", "ons" of "onze"), met betrekking tot uw gebruik van de website myapoteka.com, evenals alle andere mediavormen, kanalen, mobiele websites of applicaties die daarmee verbonden, gelinkt of verbonden zijn (gezamenlijk de "Site"). Door toegang te krijgen tot de Site erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt om aan al deze Gebruiksvoorwaarden te voldoen. Als u het niet eens bent met een deel van deze Gebruiksvoorwaarden, is het uitdrukkelijk verboden om de Site te gebruiken en dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik ervan.


INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

Aanvullende voorwaarden of documenten die op de Site zijn geplaatst, worden hierbij door verwijzing opgenomen. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken wijzigen. We zullen de "Laatst bijgewerkt" datum bijwerken om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te herzien. Door de Site te blijven gebruiken nadat herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst, wordt u geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd en eraan gebonden te zijn.


GEBODEN DIENSTEN

Wij bieden bemiddelingsdiensten aan om te helpen bij het zoeken, verwerven en verwerken van verzoeken voor medicijnverwerving uit Duitsland. De geneesmiddelen worden geleverd door geregistreerde Duitse apotheken die onder licentie van DIMDI Deutschland-Europa-Welt-Web-Eintragung opereren.

Het is belangrijk om op te merken dat BBOX LP geen farmaceutisch bedrijf is. In plaats daarvan treedt het op als bemiddelaar tussen zorgverleners en apotheken en biedt het diensten aan voor het vinden, aanschaffen en leveren van medicijnen. In tegenstelling tot apotheken functioneert BBOX LP zelf niet als apotheek.

Het is belangrijk op te merken dat alle geneesmiddelen die wij aanbieden geen recept vereisen en vrijelijk kunnen worden verstrekt in Duitsland.

Namens u verbinden wij ons ertoe om de volgende handelingen uit te voeren als onderdeel van de Diensten:

- Presenteren van goederen van Duitse fabrikanten. Dit kan het verstrekken van informatie, afbeeldingen, beschrijvingen of andere vormen van presentatie omvatten om u vertrouwd te maken met de beschikbare goederen.

- Aanschaffen van Duitse farmaceutische producten en bij Duitse apotheken op uw verzoek. Dit kan het plaatsen van bestellingen, coördineren van betaling en levering, en ervoor zorgen dat de producten worden verworven en aan u worden geleverd.

Samengevat bieden wij een dienst aan waarbij wij goederen van Duitse fabrikanten presenteren en de aankoop van producten van Duitse farmaceutische industrieën en apotheken vergemakkelijken, alles namens u.

Als vergoeding voor onze diensten brengen wij een commissie in rekening, die apart wordt berekend op de website en niet is inbegrepen in de bezorgkosten.

U erkent en stemt ermee in dat wij het recht hebben om derden in te schakelen om aan onze verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen. De volgende derden kunnen namens ons diensten verlenen: myCARE e.K (Duitsland), Apotheke BV (Nederland) en Bad-Apotheke Heinz-Peter Fichter e.K (Duitsland).


BEZORGING

We streven ernaar om nauwkeurige bezorgdata op de Site te verstrekken. We zijn echter niet aansprakelijk voor enige niet-naleving van de opgegeven bezorgtijd, aangezien bezorgdata schattingen zijn en niet kunnen worden gegarandeerd.

Houd er rekening mee dat aangezien alle producten vanuit Duitsland naar uw land worden verzonden, u mogelijk te maken krijgt met douanerechten op basis van de wetten en douanetarieven van uw land. Hoewel we inspanningen leveren om informatie over dergelijke beperkingen te verstrekken, kunnen we de nauwkeurigheid en relevantie ervan niet garanderen. U bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele douanerechten in uw land.

In geval van een verloren pakket zullen wij het volledige bedrag van de bestelling terugbetalen, inclusief de kosten van de producten en de bezorging. U moet echter noodzakelijk bewijsmateriaal verstrekken om aan te tonen dat het pakket niet is afgeleverd. Verwerkingstijden voor terugbetalingen kunnen tot 15 werkdagen in beslag nemen.

Als u hebt betaald voor producten die niet zijn geleverd, zullen wij de kosten van die producten terugbetalen. Opnieuw moet u noodzakelijk bewijsmateriaal verstrekken om aan te tonen dat de betaalde goederen niet waren inbegrepen in de geleverde bestelling. Verwerkingstijden voor terugbetalingen kunnen tot 15 werkdagen in beslag nemen.

U kunt aanvullende informatie over de bezorging lezen op de pagina Levering.


RETOUR

U heeft het recht om een product te retourneren in overeenstemming met de Duitse consumentenbeschermingswetgeving, specifiek de wet ter uitvoering van de richtlijn consumentenrechten (Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung - VRRLUmsG). Als u een product wilt retourneren, bent u verantwoordelijk voor de bezorgkosten naar het magazijn in Duitsland en kunt u elke bezorgdienst kiezen.

In het geval dat u een defect of verkeerd item ontvangt, zullen wij de kosten van het item en de bezorgkosten die met dat item samenhangen terugbetalen, onder aftrek van de totale bezorgkosten. Terugbetalingen worden gedaan nadat het product is vernietigd of is bezorgd bij het Duitse magazijn op onze kosten. Neem eerst contact met ons op voor verdere instructies. Verwerkingstijden voor terugbetalingen kunnen tot 15 werkdagen in beslag nemen.

U kunt aanvullende informatie over retourneren lezen op de pagina Retourbeleid.


PRODUCTEN

Wij streven ernaar om nauwkeurige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die op de site worden weergegeven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten volledig nauwkeurig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Houd er rekening mee dat de daadwerkelijke kleuren en details van de producten kunnen afwijken van wat u op uw elektronische scherm ziet. De beschikbaarheid van producten kan veranderen en we kunnen niet garanderen dat alle artikelen op voorraad zijn. We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook producten stop te zetten. Prijzen voor alle producten kunnen worden gewijzigd.


AANKOPEN EN BETALINGEN

Zorg ervoor dat de informatie over uw aankoop en account die u verstrekt voor transacties op de site actueel, volledig en nauwkeurig is. Houd uw account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betalingskaart, up-to-date, zodat we uw transacties kunnen verwerken en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Prijzen kunnen op elk moment wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het betalen van de actuele kosten voor uw aankopen, inclusief de toepasselijke bezorgkosten, en door uw bestelling te plaatsen, machtigt u ons om de relevante bedragen in rekening te brengen bij uw geselecteerde betaalprovider. We behouden ons het recht voor om eventuele prijsfouten of vergissingen te corrigeren, zelfs nadat er om betaling is verzocht of ontvangen. We behouden ons het recht voor om bestellingen die via de site zijn geplaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheid items die per persoon, huishouden of bestelling kunnen worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst onder hetzelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode of hetzelfde factuur-/verzendadres. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel door handelaren, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De site en de inhoud ervan zijn ons eigendom en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten. U mag de site raadplegen en gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het kopiëren, reproduceren of exploiteren van de inhoud of merken voor enig commercieel doel zonder onze toestemming is verboden.


GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

1. Door de site te gebruiken, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden en bevestigt u uw wettelijke bekwaamheid. Uw gebruik moet wettelijk zijn en in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.

2. U garandeert dat u meerderjarig bent en de site niet zult benaderen via geautomatiseerde middelen. Het verstrekken van valse of onvolledige informatie kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw account.


VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de site alleen gebruiken voor het beoogde doel, zoals door ons geautoriseerd. Commercieel gebruik van de site is alleen toegestaan met onze expliciete goedkeuring.


GEBRUIKERSBIJDRAGEN

De site staat geen gebruikersinhoudsinzendingen toe. U krijgt mogelijk de mogelijkheid om Bijdragen te maken, te delen of te verzenden op de site, die onderhevig zullen zijn aan het Privacybeleid van de site. Door Bijdragen te leveren, verklaart en garandeert u dat ze voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden en:

1. Geen inbreuk maken op rechten van derden.

2. U over de nodige licenties en toestemmingen beschikt om het gebruik ervan toe te staan.

3. U toestemming heeft van identificeerbare personen die in de Bijdragen worden getoond.

4. Ze zijn niet onwaar of misleidend.

5. Ze zijn geen ongeoorloofde reclame of verzoeken.

6. Ze zijn niet beledigend of misbruikend.

7. Ze belachelijk maken, spotten of kleineren anderen niet.

8. Ze promoten geen geweld of bedreigen individuen of groepen.

9. Ze overtreden geen wetten of regelgeving.

10. Ze schenden de privacy- of publiciteitsrechten van anderen niet.

11. Ze maken geen misbruik van minderjarigen of vragen persoonlijke informatie van hen.

12. Ze overtreden geen wetten met betrekking tot kinderpornografie of brengen minderjarigen in gevaar.

13. Ze bevatten geen beledigende opmerkingen op basis van ras, geslacht, enz.

14. Ze overtreden deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetten niet.

Schending van deze voorwaarden kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw rechten om de site te gebruiken.


BIJDRAGE LICENTIE

U stemt ermee in dat wij uw verstrekte informatie en persoonlijke gegevens mogen gebruiken zoals beschreven in het privacybeleid. Door feedback of suggesties te geven, verleent u ons het recht om dergelijke feedback te gebruiken en te delen zonder compensatie. Wij claimen geen eigendomsrechten op uw bijdragen en u behoudt alle rechten daarop. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw verklaringen of vertegenwoordigingen in uw bijdragen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen en vrijwaart ons van enige aansprakelijkheid of juridische stappen die daarmee verband houden.


SITEBEHEER

We hebben het recht, maar niet de verplichting, om de site te controleren, juridische stappen te ondernemen tegen overtredingen, de toegang te beperken, overtollige bestanden te verwijderen en de site te beheren ter bescherming van onze rechten.


WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We hebben het recht om de inhoud van de site op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om de informatie op de site bij te werken. We kunnen ook de site geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten zonder kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen, opschortingen of stopzettingen van de site of de marktplaatsaanbiedingen. De beschikbaarheid van de site kan niet worden gegarandeerd en we kunnen te maken krijgen met onderbrekingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of ongemak als gevolg van de downtime of beëindiging van de site. We hebben geen verplichting om onderhoud, ondersteuning of updates voor de site te bieden.


TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van Ierland. BBOX LP en u komen overeen dat eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Ierland.


GESCHILLENBESLECHTING

Partijen zullen informele onderhandelingen proberen gedurende ten minste 15 dagen voordat zij een arbitrageprocedure starten. Elk geschil zal worden beslecht door het International Commercial Arbitration Court onder de European Arbitration Chamber, met Ierland als plaats van arbitrage. De arbitrage zal beperkt zijn tot individuele geschillen, met uitzondering van intellectuele eigendomsrechten, diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy, ongeoorloofd gebruik en vorderingen tot voorlopige voorzieningen.


CORRECTIES

We streven ernaar om accurate en actuele informatie op de site te verstrekken, maar er kunnen typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen. Dit geldt ook voor informatie met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en andere details. We behouden ons het recht voor om dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.


DISCLAIMER

De site wordt geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar". Uw gebruik van de diensten van de site is voor eigen risico. Wij wijzen alle garanties, expliciet of impliciet, af, inclusief verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de site of gelinkte websites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten, persoonlijk letsel, ongeoorloofde toegang, onderbreking van de transmissie, bugs, virussen of enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de site. We keuren geen derde partij producten of diensten goed of garanderen deze die worden geadverteerd op de site. Gebruik uw eigen beoordelingsvermogen en wees voorzichtig bij het aangaan van transacties.


AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade, inclusief verlies van winst, omzetderving, verlies van gegevens of andere schade voortvloeiend uit uw gebruik van de site, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook, ongeacht de vorm van de actie, zal altijd beperkt zijn tot het kleinste van de betaalde bedragen.


GEBRUIKERSGEGEVENS

We zullen de gegevens die u naar de site stuurt opslaan om de prestaties ervan te beheren en records bij te houden van uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig gegevens back-uppen, bent u verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met uw activiteiten op de site. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens en u doet afstand van eventuele vorderingen tegen ons die voortvloeien uit dergelijk verlies of beschadiging.


ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Door de site te bezoeken, ons een e-mail te sturen of online formulieren in te vullen, stemt u in met het ontvangen van elektronische communicatie. U erkent dat elektronische communicatie, inclusief overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die aan u wordt verstrekt via e-mail of op de site, voldoen aan elke wettelijke vereiste voor schriftelijke communicatie. U stemt in met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en gegevens, evenals elektronische levering van kennisgevingen, beleidsregels en transactiegegevens die door ons of via de site worden geïnitieerd of voltooid. U doet afstand van eventuele rechten of vereisten onder wetten die originele handtekeningen, niet-elektronische gegevens of niet-elektronische betalingen of credits voorschrijven.


NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor klachten over de site of om aanvullende informatie te verkrijgen over het gebruik ervan, aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via [email protected]. Ons team staat klaar om u te helpen en de nodige ondersteuning te bieden.